Previous
Next

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021.Xin xem tại đây

TAGS:
Xuất bản: 23/07/2021 03:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố