Previous
Next

Công bố thông tin

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Ngày 08/7/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-VNPD-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Phương giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin của VNPD theo qui định của Pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bo nhiem ke toan truong.pdf

Xuất bản: 08/07/2014 10:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố