Previous
Next

Tin EVNDevelopment

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, mặc dù diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhất là đợt bùng phát dịch vào cuối tháng 4 đến nay đã tác động tiêu cực đến các ngành, lĩnh vực, địa bàn quan trọng, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty phát điện 1, sự vào cuộc quyết liệt của toàn thể CBCNV, VNPD đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

 1. Công tác sản xuất.

  TT

  Nội dung

  ĐVT

  KH cả năm 2021 được duyệt

  KQ thực hiện 10 tháng đầu
  năm 2021

  Tỷ lệ hoàn thành %

  1

  Sản lượng điện thương phẩm

  kWh

  428.558.000

  439.770.540

  102,62%

  2

  Đầu tư xây dựng

  Đồng

  35.897.853.143

  10.615.840.587

  29,57%

  3

  Doanh thu

  Đồng

  492.159.458.532

  498.825.274.652

  101,35%

  4

  Chi phí

  Đồng

  369.530.755.335

  305.591.982.135

  82,70%

  5

  Lợi nhuận sau thuế

  Đồng

  106.580.744.299

  169.685.247.446

  159,21%

   

 2. Công tác sửa chữa bảo dưỡng 10 tháng đầu năm.

  a. Công tác sửa chữa lớn:

  - Nhà máy thủy điện Bắc Bình đã hoàn thiện đại tu tổ máy H2 từ 24/6/2021 đến 17/7/2021 theo đúng kế hoạch được duyệt.

  - Trạm thuỷ điện Nậm Má sửa chữa hệ thống điều tốc: đã triển khai lắp đặt thiết bị, đang thực hiện thí nghiệm.

  - Nhà máy thuỷ điện Khe Bố đã sửa chữa máy biến áp T2, công tác trung tu tổ máy dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2021.

  b. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên:

  - Thủy điện Khe Bố: Hoàn thành tiểu tu tổ máy H1 theo kế hoạch (từ ngày 28/4 đến 04/05/2021); Thực hiện kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch; Hoàn thành sửa chữa xử lý hiện tượng phát sinh khí trong dầu máy biến áp T2 và đã thí nghiệm 3 lần mẫu dầu không phát hiện bất thường nào. Hoàn thành sửa chữa 04 bộ làm mát gió máy phát; thay mới 02 bộ làm mát gió máy phát.

  - Thủy điện Bắc Bình: Tiểu tu tổ máy H1 (từ ngày 22/04/2021 đến ngày 24/04/2021); Thực hiện kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch; Bảo dưỡng, sửa chữa bộ làm mát ổ hướng trên tổ máy H1; Bảo dưỡng, dò tìm vị trí rò khí và nạp bổ sung khí SF6 cho máy cắt 131 do bị giảm áp lực; Sửa chữa thay trụ sứ pha C MC131 và nạp khí SF6 MC131; Kiểm tra xử lý nước lẫn dầu của ổ hướng dưới tổ máy H1.

  - Thủy điện Nậm Má: Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị theo kế hoạch; Hoàn thiện thi công bể lắng cát đầu đập từ ngày 20/04/2021 đến ngày 25/06/2021.

 3. Công tác đầu tư xây dựng - Đầu tư phát triển:

  Trong 10 tháng đầu năm, do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp trên diện rộng, nhiều tỉnh thành thực hiện biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD của Công ty mới đạt 29,57%. Giá trị ĐTXD 10 tháng đầu năm ước đạt 10,615 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

  a. Tình hình thi công:

  - Hoàn thiện mặt đường QL7 phục vụ bàn giao: Đã hoàn thành và bàn giao cho Cục quản lý đường bộ 2 vào ngày 13/5/2021.

  - Triển khai thi công hoàn thiện mặt đường QL 48C phục vụ bàn giao và hoàn thiện đường các khu tái định cư: Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2021.

  b. Đền bù, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân trong vùng ảnh hưởng của dự án.

    - Các chế độ chính sách hỗ trợ tái định cư của dự án thủy điện Khe Bố đến nay đã chi trả 100% cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dân tái định cư (gồm: hỗ trợ lương thực (18 tháng), điện thắp sáng (3 tháng), y tế (100.000 đồng), di chuyển, hỗ trợ sản xuất (2.000.000/hộ), hỗ trợ vượt nghèo (5.760.000 đồng/khẩu đối với các xã và 3.600.000 đồng/khẩu tại thị trấn), hỗ trợ sách giáo khoa, hỗ trợ thưởng tiến độ (2.000.000/hộ); Hỗ trợ san nền (15 triệu/hộ đối với hộ tự san nền trong khu tái định cư và 20 triệu/hộ đối với hộ tự san nền ngoài khu tái định cư).

    - Công tác bồi thường tài sản trên đất trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp cũng như chế độ hỗ trợ xây dựng nhà ở đã hoàn thành.

    - Công tác bồi thường về đất ở đối với các hộ thuộc diện di dân tự do và đất nông nghiệp trong phạm vi ảnh hưởng cơ bản đã hoàn thành và chi trả 100% cho những hộ dân đã thống nhất phương án bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT-GPMB).

    - Công tác lập hồ sơ bù trừ chênh lệch đất nơi đi nơi đến đã thực hiện xong tại các khu tái định cư: thị trấn Hòa Bình cũ; Bản Mác, xã Thạch Giám cũ; bản Cánh Tráp, xã Tam Thái; bản Pủng, xã Yên Thắng; bản Đình Phong và một số hộ tại bản Đình Tiến, xã Tam Đình. Tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn tại ở bản Đình Hương, Đình Thắng của xã Tam Đình.

  - Công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận tại các khu tái định cư: Tính đến thời điểm hiện nay đã cấp được 252 hộ/330 hộ thuộc diện tái định cư với diện tích 180.612,7m2  đạt 76,36% số hộ.

    - Hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng cơn bão số 3 và số 4 ngày 17-18/8/2018 và từ ngày 28-31/8/2018 trên cốt ngập có nguy cơ bị sạt lở phải di chuyển: Hỗ trợ 02 tỷ đồng cho UBND huyện, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng của các bản Cửa Rào 1, Thạch Giám, Tam Thái, Tam Đình, Yên Thắng.

  - Chi phí công tác đền bù và di dân tái đinh cư tính đến ngày 31/10/2021 với giá trị: 479,5 tỷ đồng.

 4. Công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/4/2021.

- Hoàn thành sửa chữa cho Nhà máy thủy điện Đa Dâng 3.

- Thực hiện vận hành an toàn Nhà máy Điện mặt trời Adani Phước Minh theo hợp đồng.

- Thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2021.

Với những kết quả đã đạt được vừa qua, tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tiếp tục đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2021 với mục tiêu về sản lượng điện đạt từ 112% đến 115%. Doanh thu phấn đấu đạt từ 111% đến 113%. Lợi nhuận cả nặm đạt từ 139% đến 142% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

 

Nguồn: Phòng KTKH-VNPD

 

Xuất bản: 17/11/2021 11:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Khởi công Khe Bố

 • Nhà máy Nậm Ná

 • Nhà máy Bắc Bình

 • Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố