Previous
Next

Tin EVNDevelopment

Khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Khe Bố

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam nghiêm túc thực hiện khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Khe Bố, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Công trình Nhà máy thủy điện Khe Bố với công suất 100MW nằm trên địa bàn Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã đi vào vận hành phát điện thương mại từ năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn còn 01 số tồn tại và vướng mắc trong công tác bồi thường, di dân, tái định cư với các hộ dân trên địa bàn.
Ngày 16/11/2020, Thường trực Huyện ủy Tương Dương đã tổ chức phiên làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Khe Bố để giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bố. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã có những cam kết nhanh chóng khắc phục những tồn tại và vướng mắc để đảm bảo công tác an sinh và đáp ứng nhu cầu được đền bù và tái định cư cấp thiết của các hộ dân.