Previous
Next

Tin EVNDevelopment

Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Hà Nội số 3815/QĐ-CTHN-TTKT4-XPVPHC ngày 29 tháng 1 năm 2021.

Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 08/02/2021 04:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố