Previous
Next

Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông 2013 thành công tốt đẹp

 NQ ĐHCĐ 2013.PDF

Ngày 25/05/2013, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2013. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong năm; dành nhiều thời gian thảo luận kế hoạch năm 2013 và quyết nghị Nghị quyết năm 2013 với nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng. 

Xuất bản: 26/05/2013 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố