Previous
Next

Tin EVNDevelopment

Dự án Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Đồng hành cùng Dự án Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin giới thiệu Video giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:

https://www.evn.com.vn/thu-vien-videos/Video-gioi-thieu-xay-dung-bo-tieu-chuan-nang-luc-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-871-967.aspx

Xuất bản: 03/12/2019 02:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố