Previous
Next

Thông báo

Thông báo V/v: Mất sổ của các cổ đông Thái Ngọc Điệp, Đặng Phan Tường, Lưu Trần Kiên, Hồ Long Biên, Phạm Phi Long, Phạm Văn Hưng

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ của các cổ đông: Thái Ngọc Điệp, Đặng Phan Tường, Lưu Trần Kiên, Hồ Long Biên, Phạm Phi Long, Phạm Văn Hưng;
Căn cứ Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông: Thái Ngọc Điệp, Đặng Phan Tường, Lưu Trần Kiên, Hồ Long Biên, Phạm Phi Long, Phạm Văn Hưng;
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông như sau:

STT

Họ và tên

SĐKNSH

Ngày cấp

Nơi cấp

Số lượng CP (đã bao gồm cổ phiếu thưởng 2017)

1

Đặng Phan Tường

CMND cũ: 011346626; CMND mới: 001065001946

Ngày cấp cũ: 27/04/2006 Ngày cấp mới: 12/11/2014

Nơi cấp cũ: Hà Nội         Nơi cấp mới: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

3.190

2

Thái Ngọc Điệp

CMND cũ: 023728589 CMND mới: 080182000550

Ngày cấp cũ: 16/10/2003 Ngày cấp mới: 12/03/2018

Nơi cấp cũ: TP. Hồ Chí Minh       Nơi cấp mới: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

2.098

3

Lưu Trần Kiên

172363024

Ngày cấp cũ: 07/12/2000 Ngày cấp mới: 05/01/2016

Thanh Hóa

1.346

4

Hồ Long Biên

194109623

07/03/2015

Quảng Bình

6.571

5

Phạm Phi Long

212093063

17/12/2014

Quảng Ngãi

5.392

6

Phạm Văn Hưng

212290570

Ngày cấp cũ: 18/12/2002  Ngày cấp mới: 15/03/2017

Quảng Ngãi

3.917


Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.
ơMọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 04.22131579 – 22131580 - Fax 04.35527987

Kính báo!

Xuất bản: 03/12/2018 03:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố