Previous
Next

Thông báo

Thông báo V/v: Tạm dừng chi trả cổ tức và thực hiện các quyền của cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Tạm dừng chi trả cổ tức và thực hiện các quyền của cổ đông của VNPD để thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng và nhận bàn giao hồ sơ từ đơn vị quản lý cổ đông hiện nay của Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTs). Cụ thể như sau:

1. Thời gian tạm dừng: Từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 07/07/2017.
2. Lý do tạm dừng: VNPD thanh lý Hợp đồng dịch vụ quản lý cổ đông với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTs) để đảm bảo tập trung trong công tác quản lý cổ đông và tiết giảm chi phí doanh nghiệp.
3. Thời gian tiếp tục thực hiện: Kể từ ngày 10/07/2017 kính đề nghị Quý cổ đông lĩnh cổ tức và thực hiện các quyền của cổ đông trực tiếp tại:

Văn Phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3-CT1-583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán,Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 22131579 Fax: 024 35527987
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo!

Xin xem file công văn tại đây

Xuất bản: 21/06/2017 04:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố