Previous
Next

Thông báo

Thông báo mất sổ của cổ đông Ngô Thượng Anh

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ của cổ đông Ngô Thượng Anh;
Căn cứ Đơn xin cấp/đổi lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Ngô Thượng Anh;
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

STT

Họ và tên

SĐKNSH

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ

Số lượng CP (đã bao gồm cổ phiếu thưởng 2017)

1

Ngô Thượng Anh

183394556 (cmnd cũ)

113767632 (cmnd mới)

 22/08/2001(ngày cấp cũ)

16/05/2017 (ngày cấp mới)

Hà Tĩnh (nơi cấp cũ)

Hòa Bình (nơi cấp mới)

Số nhà 06 phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản Lạc Sơn, Hòa Bình

1.119


Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 04.22131579 – 22131580 - Fax 04.35527987


Kính báo!

Xuất bản: 12/03/2019 04:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố