Previous
Next

Thông báo

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – mã số doanh nghiệp 0101264520 lần thứ 12, ngày 05 tháng 12 năm 2018.

Xin xem file đính kèm:Thay doi DKKD-CP Phat trien Dien luc VN(daky).pdf

Xuất bản: 06/12/2018 04:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố