Previous
Next

Thông báo

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty (Lần thứ 13)

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 ngày 16/5/2019. 
Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 17/05/2019 03:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố