Previous
Next

Tin ngành điện

Tiếp nhận Viện Năng lượng về Bộ Công Thương

Viện Năng lượng là cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật và quy hoạch tổng thể phát triển ngành năng lượng và điện lực, được thành lập ngày 1/1/1989 theo Quyết định 1379/TCCB của Bộ Năng Lượng (nay là Bộ Công Thương). Từ 1/1/2007, Viện chuyển thành tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 115 của Chính phủ.

Là một viện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc tiếp nhận về trực thuộc Bộ Công Thương đánh dấu một bước phát triển mới của Viện.

Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Viện Năng lượng đã trở thành cơ quan đầu mối về lĩnh vực năng lượng và điện lực của ngành và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định vai trò và sự đóng góp quan trọng của Viện trong công tác tham mưu nòng cốt trong việc hoạch định chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển ngành năng lượng và điện lực Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành năng lượng nói chung của Việt Nam trong những năm tới sẽ có tốc độ phát triển mạnh, rất nhiều quy hoạch liên quan đến công tác năng lượng nên Viện Năng lượng phải huy động tối đa nguồn lực để đáp ứng nhu cầu. Theo xu thế đổi mới, Viện xem xét để chuyển sang hướng tư vấn và xây dựng các công trình điện, phối hợp, học hỏi kinh nghiệm từ các tư vấn nước ngoài để có thể tham gia vào những công trình năng lượng trọng điểm quốc gia.

Bộ trưởng cũng mong muốn Viện Năng lượng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong Bộ Công Thương và tiếp tục tích cực, chủ động, sáng tạo và đổi mới trong công tác chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Tác giả: Theo Congthuong; Xuất bản: 30/05/2010 08:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố