Previous
Next
Nhà máy Thủy điện Nậm Má Nhà máy Thủy điện Nậm Má (17/12/2013)

Thuỷ điện Nậm Má được xây dựng trên suối Nậm Má thuộc địa phận xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cách thị xã Hà Giang về phía bắc 12 km theo đường chim bay.

Dự án thủy Điện Khe Bố Dự án thủy Điện Khe Bố (31/12/2007)

Dự án thuỷ điện Khe Bố được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Quyết định số 1793/TTg-CN ngày 7/11/2006. Công trình Thuỷ điện Khe Bố thuộc cấp II, nhóm A, dự kiến thực hiện dự án trong 4 năm (1 năm chuẩn bị và 3 năm xây dựng).

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố