Previous
Next

Nhà máy Thủy điện Bắc Bình

Thuỷ điện Bắc Bình được xây dựng trên suối Matin thuộc địa phận 2 xã Phan Sơn và Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển Điện lực Việt Nam
Tư vấn TK: Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2
Tư vấn GSXD: Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2
Nhà thầu thi công:
- Công ty Xây dựng Miền Đông
- Công ty CP Xây dựng và Đầu tư VN (CAVICO)
- Công ty Xây dựng 46
- Công ty CP Xây dựng & PT hạ tầng Bình Thuận
- Công ty TNHH Xây dựng SX Thương mại Tài Nguyên
 
Hình thức đầu tư: Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh
Mục đích đầu tư: Sản xuất điện năng và tạo nguồn cấp nước cho hạ du.
Cấp công trình: III
Tổng mức đầu tư xây dựng: 571,849 tỷ đồng.
Tiến độ thi công: 3 năm xây dựng và 1 năm chuẩn bị.

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH

Diện tích lưu vực: 13 km2
Dung tích hồ chứa: 5,89 x 106m3
MNDBT: 205,00 m
Công suất lắp đặt: 33 MW
Cột nước tính toán: 67 m
Điện lượng trung bình năm: 144,50 x 106 kWh
Kết cấu Đập dâng: Loại hỗn hợp
Cao trình đỉnh đập: 207,50 m
Chiều cao lớn nhất: 32 m
Đập tràn: Có cửa và tự do
Khoang tràn: 2 x (3,5m x 6,0m)
Cao trình ngưỡng CLN: 195,00 m
Kích thước cửa van: 4,5 x 4,5 m
Đường hầm: Áp lực, mặt cắt tròn
Đường kính hầm: 4,5 m
Chiều dài hầm: 2.545 m
Đường kính Tháp điều áp : 12 m
Chiêù sâu tháp ĐA: 41 m
Đường ống áp lực: Ngầm, hở kết hợp
Chiều dài đường ống: 219 m
Đường kính ống: 4-4,5 m
Nhà máy thuỷ điện: Kiểu hở
Số tổ máy: 2 tổ
Kiểu tua bin: Francis
Công suất đảm bảo: 12,64 MW
Kênh xả hạ lưu: loại hở
Chiều dài kênh: 3264 m
Trạm phân phối điện ngoài trời: loại hở
Cấp điện áp: 11/115 kV
Máy biến áp: 2 cái
Công suất trạm: 2 x 20 MVA
Kích thước: 39 x 49 m
Sơ đồ đấu nối: Đường dây 110 kV nối với trạm phân phối TĐ Đại Ninh

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ MÁY:
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố