Previous
Next

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) là một trong những công ty liên kết của Tổng Công ty Phát điện 1 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam. VNPD được thành lập với sứ mệnh đảm bảo cung cấp kịp thời và đủ sản lượng điện theo nhu cầu của Hệ thống điện quốc gia với chất lượng điện năng và độ ổn định cao; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Công ty nhằm đạt được mục tiêu An toàn – Hiệu quả – Chất lượng – Liên tục là tôn chỉ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tất cả thành viên sáng lập của VNPD đều là các đối tác, đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, thiết kế, xây lắp, bảo hành và bảo trì các dự án, hạng mục công trình điện và các hạng mục công trình dân dụng. Ngoài ra, với lợi thế là một thành viên của Tổng Công ty Phát điện 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, VNPD có mối quan hệ hợp tác sâu sắc với các công ty thành viên và các công ty liên kết của Tổng Công ty và Tập đoàn.

Với định hướng chiến lược là xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất điện năng tại thị trường Việt Nam, Công ty không ngừng tuyển chọn và đào tạo đội ngũ chuyên viên kỹ thuật lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm, ký kết hợp tác toàn diện với các nhà cung cấp giải pháp, sản xuất và xây dựng hàng đầu tại Việt nam cũng như trên thế giới nhằm mục tiêu mang lại những giải pháp tốt nhất cho các dự án, công trình mà Công ty quản lý và vận hành.

Đối với các cổ đông, Công ty cam kết tính chuyên nghiệp cao trong quản lý điều hành Công ty, luôn đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và minh bạch bằng chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý, hợp pháp và xác định phần lợi nhuận giữ lại cho phép chúng tôi mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào những dự án mới, tạo cho Công ty có mức tăng trưởng cao và bền vững.

Để có được những thành quả bước đầu, chúng tôi luôn thấu hiểu và luôn cam kết, bằng sự nỗ lực của HĐQT, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty, chúng tôi sẽ xây dựng và ngày một khẳng định vững vàng thương hiệu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

  - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

- Tên viết tắt: VNPD

- Các đơn vị trực thuộc: 

            + Trung tâm tư vấn thiết kế (PEC)

            + Nhà máy thủy điện Khe Bố 

            + Nhà máy thủy điện Bắc Bình

            + Nhà máy thủy điện Nậm Má   

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0101264520 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 03/06/2002  (Thay đổi lần 15 ngày 04/05/2023).

- Trụ sở: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: (+84) (24) 22131580 Fax: (+84) (24) 35527987 

- Email: vanthu@vnpd.vn                     Website: vnpd.com.vn

- Hội đồng quản trị:

            + Ông: Nguyễn Hoàng Đạo         – Chủ tịch Hội đồng quản trị

            + Ông: Ngô Quốc Huy                 – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

            + Ông: Nguyễn Đăng Khương    – Thành viên HĐQT

+ Ông: Đỗ Đức Hùng                  – Thành viên HĐQT

            + Ông: Trần Văn Được               – Thành viên độc lập HĐQT

            + Ông: Nguyễn Loãn                   – Thành viên độc lập HĐQT

             + Ông: YOSHIYUKI UEDA          – Thành viên HĐQT

+ Ông: HIROSHI HASSHIUCHI –Thành viên HĐQT

- Ban Tổng giám đốc Công ty:

            + Ông: Ngô Quốc Huy                 – Tổng giám đốc

            + Ông: Phạm Đình Lê                 – Phó Tổng giám đốc

             + Ông: Nguyễn Tùng Phương    – Phó Tổng giám đốc

  - Cổ đông sáng lập:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Công đoàn Điện lực Việt Nam

Công ty cổ phần Miền Đông

Công ty cổ phần Thiết bị điện Đông Anh

+ Công ty Tư vấn xây dựng Điện 2

Là một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp.

Với phương châm vì lợi ích của các cổ đông, người lao động và toàn xã hội, Công ty luôn luôn phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trước mắt, Công ty đang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được thành lập tháng 6/2002 do 05 thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần Miền Đông, Công ty cổ phần chế tạo thiết bị Điện Đông Anh và Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 13,7 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 85,7%. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty đã từng bước thực hiện tăng vốn điều lệ, tổ chức phát hành cổ phần rộng rãi đến các đơn vị ngoài và cán bộ công nhân viên toàn ngành điện. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên trên 1.000 tỷ đồng với các cổ đông lớn: Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Tepco Renewable Power Singapore PTE, Công đoàn Điện lực Việt Nam và hàng nghìn cổ đông khác trong nước và nước ngoài. 

Một số thông tin đến ngày 15/5/2023:

+ Vốn điều lệ: 1,065,896,290,000 (Một nghìn không trăm sáu mươi lăm tỷ, tám trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)

+ Vốn hóa thị trường: 2,718,035,539,500 (Hai nghìn bảy trăm mười tám tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng).

+Tổng số lao động: 121 người.

BẢNG TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thời điểm

Vốn điều lệ

Giá trị vốn tăng thêm

Hình thức tăng

Năm 2002

13.700.000.000

Công ty thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Góp vốn từ 05 cổ đông sáng lập

2002-2007

408.548.410.000

394.848.410.000

Góp vốn từ các cổ đông sáng lập và CBCNV trong ngành điện

2008-2010

559.805.130.000

151.256.720.000

Góp vốn từ các cổ đông sáng lập và CBCNV trong ngành điện

Năm 2011

668.200.630.000

108.395.500.000

Góp vốn từ các cổ đông sáng lập, một số cổ đông hiện hữu và cổ đông mới là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Năm 2012

816.056.610.000

147.855.980.000

Góp vốn từ các cổ đông sáng lập, EVN và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại góp bổ sung

Năm 2013

887.170.430.000

71.113.820.000

Góp vốn từ các cổ đông sáng lập, EVN góp bổ sung

Năm 2014

908.064.640.000

20.894.210.000

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2012 (tỷ lệ 2,5%)

Năm 2015

999.966.710.000

91.902.070.000

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014 (tỷ lệ 2,5%); Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Năm 2016

1.024.930.980.000

24.964.270.000

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 (tỷ lệ 2,5%)

Năm 2018

1.065.896.290.000

40.965.310.000

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 4%)

Cùng với các hoạt động đầu tư xây dựng, cơ cấu tổ chức của Công ty ngày một hoàn thiện với đầy đủ các phòng ban chức năng. Lực lượng lao động cũng không ngừng lớn mạnh, phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến 31/12/2021, tổng số lao động của Công ty là 121 người, trong đó 95% là những kỹ sư chuyên ngành và cán bộ kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng công trình, vận hành các nhà máy điện, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU

Với chức năng nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện và sản xuất kinh doanh điện năng, quản lý vận hành nhà máy điện… sự ra đời của VNPD đã và đang khẳng định một hướng đi đúng đắn, không chỉ góp phần khai thác tốt nguồn thuỷ năng, sản xuất điện phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước, mà về lâu dài còn mang lại nguồn lợi nhuận ổn định cho các cổ đông, đặc biệt là CBCNV ngành Điện.

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Đầu tư, xây dựng các dự án công trình Điện:

+ Dự án thủy điện Bắc Bình : Năm 2005, Công ty đã đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Bắc Bình với công suất 33MW tại tỉnh Bình Thuận. Dự án đã bắt đầu đi vào vận hành phát điện thương mại từ tháng 10/2009.

+ Dự án thủy điện Khe Bố: Năm 2007, Công ty đã đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Khe Bố với công suất 100MW tại tỉnh Nghệ An. Dự án đã bắt đầu đi vào vận hành phát điện thương mại từ tháng 6/2013.

Quản lý vận hành Nhà máy điện:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam hiện đang quản lý 3 Nhà máy thủy điện:

Nhà máy thủy điện Nậm Má – 3,2MW

+ Nhà máy thủy điện Bắc Bình – 33MW

Nhà máy thủy điện Khe Bố - 100MW

  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố