Previous
Next
Nhà máy Thủy điện Khe Bố hoàn thành công tác sửa chữa định kỳ các tổ máy Nhà máy Thủy điện Khe Bố hoàn thành công tác sửa chữa định kỳ các tổ máy (09/12/2023)

Thực hiện kế hoạch sửa chữa định kỳ các tổ máy đã được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt, Nhà máy Thủy điện Khe Bố, huyện Tương Dương (Nghệ An) hoàn thành đúng tiến độ.

Các Tin khác

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem