Previous
Next

Lĩnh vực hoạt động của Công tyNgành nghề kinh doanh

 • Sản xuất, phân phối, bán điện;
 • Tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
 • Sản xuất thiết bị điện;
 • Buôn bán vật tư, thiết bị điện, thiết bị tin học (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
 • Dịch vụ xúc tiến việc làm;
 • Đào tạo nghề cơ khí, điện, điện tử tin học (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
 • Dịch vụ phục vụ khách du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm quầy bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
 • Xây lắp công trình điện;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng (công trình xây dựng điện đến 220 kV);
 • Tư vấn thiết kế đường dây và trạm đến 110 kV; thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Tư vấn đề bù và giải phóng mặt bằng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
 • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Xây dựng công trình giao thông;
 • Dịch vụ quản lý bất động sản;
 • Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công trình công nghiệp;
 • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy điện;
 • Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp; Lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện;
 • Tư vấn lắp đặt máy móc và thiết bị năng lượng, hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố và sửa chữa máy điện;
 • Tư vấn lập dự án kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn thuế và tài chính);
 • Khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát địa chất công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Tư vấn đấu thầu.

 • Khởi công Khe Bố

 • Nhà máy Nậm Ná

 • Nhà máy Bắc Bình

 • Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố