Previous
Next

Nhà máy Thủy điện Nậm Má

Thuỷ điện Nậm Má được xây dựng trên suối Nậm Má thuộc địa phận xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cách thị xã Hà Giang về phía bắc 12 km theo đường chim bay. Lưu vực suối Nậm Má tính đến tuyến công trình có diện tích là 63 km2. Lưu vực này nằm trong vùng mưa lớn Bắc Quang – Hà Giang, dòng chảy trên lưu vực Nậm Má khá dồi dào. Nhà máy thuỷ điện Nậm Má có công suất lắp máy 3,2 MW, cột nước phát điện 115m, hàng năm mang lại sản lượng điện trung bình là 10,43 triệu kWh.

v   Địa điểm xây dựng: Trên suối Nậm Má thuộc địa phận xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang.

v   Nhiệm vụ: Sản xuất điện năng.

v   Cấp công trình:      IV

v   Công trình đã đi vào vận hành từ năm 1992.

 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH

 

Diện tích lưu vực

63 km2

Lưu lượng đảm bảo

0.49 m3/s

Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy

3.73 m3/s

Cột nước tính toán

115 m

Đập dâng

Bê tông trọng lực, cao trình đỉnh: 242m, chiều cao max: 11m, chiều dài: 35.5m

Đập tràn

Đá xây bọc bê tông, cao trình ngưỡng 235.85m, lưu lượng xả max 792 m3/s, chiều cao max 5.85m

Cửa lấy nước

Bê tông cốt thép, cao trình ngưỡng: 232.5m, kích thước 1.6*1.6m

Cống xả cát

Bê tông cốt thép, cao độ ngưỡng 231.5m, , kích thước 1*1*1.5m

Công suất lắp máy

3.2 MW

Công suất bảo đảm

0.37 MW

Điện lượng bình quân

10.45 triệu kWh/năm

Số giờ sử dụng công suất lắp máy

3260 giờ

 

  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố