Previous
Next

Khoa học công nghệ

Hiện tượng tạo bọt khí bánh xe công tác TUABIN FRANCIS ở chế độ gần đầy tải
Hiện tượng tạo bọt khí bánh xe công tác TUABIN FRANCIS ở chế độ gần đầy tải  (09/02/2010)

Các bằng chứng thực nghiệm đã chỉ ra rằng các dải xoáy bọt khí xâm thực hình xoắn ốc có thể xuất hiện trong tuabin Francis ở chế độ vận hành đầy tải. Các dao động áp lực nảy sinh cùng lúc với các dòng xoáy hình xoắn ốc (spiraling vortex) có thể gây hại cho tuabin. Bài viết giải thích về sự không ổn định về dòng chảy này dựa trên lý thuyết của P....

Hiện tượng tạo bọt khí bánh xe công tác TUABIN FRANCIS ở chế độ gần đầy tải 	Hiện tượng tạo bọt khí bánh xe công tác TUABIN FRANCIS ở chế độ gần đầy tải (09/02/2010)

Các bằng chứng thực nghiệm đã chỉ ra rằng các dải xoáy bọt khí xâm thực hình xoắn ốc có thể xuất hiện trong tuabin Francis ở chế độ vận hành đầy tải. Các dao động áp lực nảy sinh cùng lúc với các dòng xoáy hình xoắn ốc (spiraling vortex) có thể gây hại cho...

Vận hành đập Vận hành đập (09/02/2010)

Thách thức hàng đầu trong việc phát triển tài nguyên nước là xác định địa điểm thiết kế và vận hành các công trình cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường tự nhiên.

Công nghệ siêu âm tích hợp giúp nâng cao hiệu quả và hiệu suất vận hành nhà máy điện Công nghệ siêu âm tích hợp giúp nâng cao hiệu quả và hiệu suất vận hành nhà máy điện (09/02/2010)

Một trong các công nghệ hứa hẹn là siêu âm, sử dụng thiết bị cảm biến siêu âm để phát hiện và định vị nhanh chóng rò rỉ, các khuyết tật cơ khí, hồ quang điện và phóng điện. Việc dò tìm phát hiện này rất quan trọng với hiệu quả họat động và hiệu suất thiết bị...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem