Previous
Next

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực
Địa chỉ: Tầng 2 - CT2 -  Số 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội  
   Điện thoại:024.22131580 * Fax:024.355.27987
 
Website: http://www.vnpd.com.vn

Họ và tên  
Công ty  
Địa chỉ  
Thành phố  
Điện thoại  
Fax  
Email  
Yêu cầu
Mã xác nhận
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố