Previous
Next

Thông báo

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố thông tin về việc:

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 11 ngày 26 tháng 06 năm 2018 (Thay đổi nội dung trụ sở chính)

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính về địa chỉ:
Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 28/06/2018 03:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố