Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu số 51/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/07/2015;
Căn cứ Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ngày 29/7/2015;

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin gửi đến Quý cổ đông:

-  "Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu" cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 16h ngày 13/8/2015;

- Hướng dẫn nhận cổ phiếu phát hành 2,5%; thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Thông báo chốt danh sách cổ đông;

-  Bản Cáo Bạch.

Công ty xin gửi kèm các form mẫu liên quan:

1. Giấy đăng ký mua cổ phiếu

2. Giấy hủy đăng ký mua chứng khoán

3. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán

4. Hợp đồng mua bán quyền mua chứng khoán

5. Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân

6. Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin (Đối với cá nhân)

7. Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin (Đối với tổ chức)


Mọi thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3 - CT1, 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 04 22131579 Fax: (+84) 04 35527987

Xuất bản: 03/08/2015 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố