Previous
Next

Thông báo

Thông báo về việc quản lý cổ đông tại văn phòng công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện các quyền của cổ đông của VNPD tại văn phòng của Công ty. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian bắt đầu: Từ ngày 10/07/2017
2. Địa chỉ

Văn Phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3-CT1-583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán,Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 22131579 Fax: 024 35527987
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo!

Xuất bản: 10/07/2017 08:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố