Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 2/2021 của toàn Công ty

BẢN TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN THỰC HIỆN THÁNG 2 NĂM 2021

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/2/2021

25.874

317.128

542.700

 

2/2/2021

21.012

387.443

677.100

 

3/2/2021

21.553

353.393

577.700

 

4/2/2021

25.320

188.175

598.100

 

5/2/2021

26.065

181.232

754.600

 

6/2/2021

22.084

197.935

773.400

 

7/2/2021

19.579

171.236

795.300

 

8/2/2021

30.213

172.897

837.700

 

9/2/2021

52.435

153.336

619.400

 

10/2/2021

38.471

208.531

851.800

 

11/2/2021

20.265

148.891

1.147.600

 

12/2/2021

15.113

187.301

924.000

 

13/2/2021

15.128

143.139

707.300

 

14/2/2021

23.327

188.383

838.400

 

15/2/2021

15.872

97.617

722.300

 

16/2/2021

14.721

171.276

726.800

 

17/2/2021

16.267

225.267

818.100

 

18/2/2021

23.884

267.691

1.018.300

 

19/2/2021

22.244

277.263

820.000

 

20/2/2021

22.400

386.662

860.100

 

21/2/2021

20.200

179.081

985.400

 

22/2/2021

18.730

261.455

692.600

 

23/2/2021

17.561

520.075

739.300

 

24/2/2021

17.262

488.810

478.300

 

25/2/2021

1.953

539.895

565.700

 

26/2/2021

34.965

491.838

579.700

 

27/2/2021

22.455

535.553

558.600

 

28/2/2021

18.436

202.143

608.229

 

Cả tháng

623.389

7.643.646

20.818.529

 


Xuất bản: 02/03/2021 02:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố