Previous
Next

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2021

Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam công bố báo cáo quản trị năm 2021.

Trân trọng!

Link: Báo cáo quản trị năm 2021.

Xuất bản: 24/01/2022 07:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố