Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020.

 

- Báo cáo tài chính Tổng hợp kèm Giải trình biến động lợi nhuận - Xem tại đây

 

- Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty kèm Giải trình biến động lợi nhuận - Xem tại đây

Xuất bản: 29/01/2021 05:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố