Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố BCTC sau kiểm toán năm 2021 kèm giải trình biến động lợi nhuận.

 Trân trọng./.

Link báo cáo tài chính năm 2021: Báo cáo tài chính 2021

 

Xuất bản: 22/03/2022 04:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố