Previous
Next

Quy chế quản trị Công ty

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 21/4/2012 tại Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết năm 2011; dành nhiều thời gian thảo luận kế hoạch năm 2012 và quyết nghị Nghị quyết năm 2012 với nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng. 

Xuất bản: 02/08/2012 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố