Previous
Next

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu VPD của Tepco Renewable Power Singapore Lte.Ltd

Công ty Cổ Phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố thông tin bất thường:

 

Về Nghị quyết HĐQT về ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu VPD của Tepco Renewable Power Singapore Lte.Ltd.

 

Chi tiết trong tài liệu đính kèm: 107/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 19/01/2024 03:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố