Previous
Next

Tin EVNDevelopment

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại VNPD

Trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, Công ty CPPT điện lực Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Quyết định số 108/QĐ-VNPD ngày 04/02/2020 do ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty là Trưởng ban chỉ đạo. Đồng thời Công ty đã lập kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 và kịch bản ứng phó với đại dịch phòng khi dịch lây lan rộng.
Công văn số 178/VNPD-TH ngày 27/02/2020 đã yêu cầu và hướng dẫn đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng chống dịch quyết tâm không để dịch lây lan trong đơn vị, đặc biệt là các nhà máy sản xuất điện. 
Công ty đã nhanh chóng bố trí trang thiết bị vật tư cho các đơn vị để thực hiện công tác phòng chống dịch như: mua máy đo thân nhiệt để kiểm tra nhiệt độ hàng ngày cho CBCNV; mua khẩu trang và nước sát khuẩn để phát cho CBCNV; phun thuốc sát khuẩn tại văn phòng làm việc và các nhà máy; đối với khách đến làm việc đều phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. Thời điểm dịch bùng phát mạnh, để không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất điện tại các nhà máy và phòng tránh dịch bệnh lây lan từ cộng đồng, đối với lực lượng vận hành và lực lượng sửa chữa đã được yêu cầu ăn nghỉ tại nhà máy hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Bộ phận văn phòng Công ty và bộ phận gián tiếp trong các nhà máy được bố trí 50% CBCNV nghỉ luân phiên và làm việc online tại nhà.