Previous
Next

Thông báo

Lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt  Nam xin công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo Hợp đồng số 17-02-096 ngày 13/07/2017

Xuất bản: 13/07/2017 02:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố