Previous
Next

Thông báo

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Tầng 3-CT1-583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
4. Mã chứng khoán: VPD
5. Mệnh giá: 10.000 đồng
6. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
7. Sàn giao dịch: Upcom
8. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2017
9. Tỷ lệ thực hiện: 5,97% (01 cổ phiếu được nhận 597 đồng)
10. Ngày thanh toán: 20/10/2017
11. Địa điểm thực hiện
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 20/10/2017 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo địa chỉ như sau:
Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Tầng 3 - CT 1 - 583 Nguyễn Trãi - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người sở hữu chứng khoán đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dân còn hiệu lực (không quá 15 năm)/Thẻ căn cước/Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền.
Trường hợp đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản dài hạn, Công ty sẽ chuyển khoản cho cổ đông.

Mọi thắc mắc Quý cổ đông xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 – CT1 – Khu Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024.22131579 – Fax: 024.35527987
Trân trọng thông báo!

Xuất bản: 05/10/2017 09:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố