Previous
Next

Thông báo

Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội, chuyển sang niêm yết tại SGDCK Tp.HCM

THÔNG BÁO
Về việc chuyển sàn giao dịch từ sàn UPCOM sang sàn NIÊM YẾT


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG


Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam kính thông báo về việc chuyển sàn giao dịch từ sàn Upcom
sang sàn Niêm yết tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:


- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Trụ sở chính: Tầng 3-CT1-583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 22131580 Fax: (024) 35527987
- Sàn giao dịch: Upcom
-Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Mã chứng khoán: VPD
- Mã ISIN: VN000000VPD2
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thực hiện quyết định số: 13/QĐ-SGDHN ngày 08/01/2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về
việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 102.493.098 cổ phiếu
- Lý do hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
- Ngày hủy đăng ký giao dịch: 15/1/2018
- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 12/1/2018

Thực hiện quyết định số: 482/QĐ-SGDHCM ngày 25/12/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Phát triển Điện lực Việt Nam với nội dung như sau:

- Chuyển toàn bộ cổ phiếu VPD từ sàn Upcom sang sàn Niêm yết
- Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: 102.493.098 cổ phiếu
- Ngày giao dịch đầu tiên dự kiến tại sàn niêm yết: 22/1/2018

Công ty Cổ Phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính thông báo tới Quý Cổ đông.
Trân trọng!

Quyết định hủy đăng ký giao dịch của SGDCK Hà Nội số 13/QĐ-SGDHN
Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của SGDCK Tp.Hồ Chí Minh số 482/QĐ-SGDHCM
Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh
Bản Cáo Bạch

Xuất bản: 08/01/2018 10:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố