Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo tài chính quý III/2021 kèm giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý III/2021 kèm giải trình biến động lợi nhuận.

Chi tiết: Xin xemBáo cáo tài chính tổng hợp Quý III/2021

TAGS:
Xuất bản: 20/10/2021 09:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố