Previous
Next

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam.

 

 Link xem báo cáo thường niên 2021

 

Xuất bản: 08/04/2022 05:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố