Previous
Next

Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 của VNPD

 

Link: 149/VNPD-VP.HĐQT, Phụ lục 01, Phụ lục 03

TAGS:
Xuất bản: 30/01/2024 04:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố