Previous
Next

Báo cáo quí

Bổ sung Báo cáo tài chính Quý II/2023 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố Bổ sung Báo cáo tài chính Quý II/2023 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Link tải Bổ sung Báo cáo tài chính Quý II/2023 

TAGS:
Xuất bản: 27/07/2023 10:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố