Previous
Next

Báo cáo quản trị

CBTT BC tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM công bố Báo cáo số 1010/BC-VNPD ngày 20/7/2022 về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng đầu năm năm 2022).

 

Link Báo cáo số 1010/BC-VNPD

Xuất bản: 20/07/2022 09:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố