Previous
Next

Đại hội cổ đông

Congress documents in English - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được dịch sang tiếng Anh

VNPD xin công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được dịch sang tiếng Anh.

VNPD would like to announce The 2024 Annual General Meeting of Shareholders documents translated into English.

 

Link: Congress documents in English 

TAGS:
Xuất bản: 15/04/2024 11:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố