Previous
Next

Cổ tức VNPD

VNPD : trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 2%


Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin thông báo việc chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức: 16h 30 ngày 31/3/2011.

2. Tỷ lệ trả cổ tức: 2% (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 200 VNĐ).

3. Thời gian trả cổ tức: 10/8/2011.

4. Hình thức thực hiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Phương thức và cách thức tri trả:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Khi đến nhận cổ tức đề nghị mang theo:

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Sổ chứng nhận cổ đông.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Khi đến nhận cổ tức đề nghị mang theo:

+ Giấy giới thiệu của Công ty;

+ Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty;

- Trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển khoản, cổ đông điền theo mẫu Yêu cầu chuyển khoản của BVSC kèm theo bản phô tô chứng minh thư nhân dân và gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Phí chuyển khoản do cổ đông tự thanht toán).

6. Đối với trường hợp cổ đông là cán bộ ngành điện có nhu cầu uỷ quyền cho đơn vị nhận cổ tức, đề nghị đơn vị lâp danh sách (gồm: Họ và tên, số CMTND, mã sổ chứng nhận cổ phần, địa chỉ, số ĐT chữ ký của cổ đông) và đóng dấu của đơn vị, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị để BVSC tiện liên lạc.

7. Địa điểm nhận cổ tức:

Tại Hà Nội:

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - ĐT: 39288080.

* Phòng giao dịch số 1: Tầng 2, số 94 Bà Triệu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - ĐT: 39289950.

* Phòng giao dịch Mỹ Đình: Số 8 Nguyễn Cơ Thạch - Mỹ Đình - Hà Nội - ĐT: 37633690.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

* Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt  số 11 Nguyễn Công Chứ - Quận I - Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38218564/Ext 320 - 327.

Xuất bản: 30/03/2011 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố