Previous
Next

Thông báo

Về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin thông báo:

 

Về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 16) ngày 13/12/2023.

 

Chi tiết trong file đính kèm: 1896/VNPD-TH

TAGS:
Xuất bản: 20/12/2023 05:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố