Previous
Next

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT phê duyệt danh sách đối tượng mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết

Ngày 16/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã phê duyệt danh sách đối tượng mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 51/GCN-UBCK ngày 29/7/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với giá bán: 10.100 đồng/cổ phiếu

Chi tiết xin xem file đính kèm: NQ Duyet danh sach mua CP le va CP khong chao ban het.PDF

Xuất bản: 16/11/2015 02:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố