Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 09/2020 của toàn Công ty

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 10 NĂM 2020

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/9/2020

0

114.975

942.104

Nậm Má dừng sửa chữa kênh đến ngày 18/9/2020

2/9/2020

0

116.069

905.900

3/9/2020

 

290.111

984.800

4/9/2020

0

230.631

1.336.100

5/9/2020

0

252.628

1.194.100

6/9/2020

0

166.151

1.224.200

7/9/2020

0

203.089

1.293.400

8/9/2020

0

149.257

938.900

9/9/2020

0

111.809

836.200

10/9/2020

0

94.450

678.700

11/9/2020

0

122.645

870.000

12/9/2020

0

111.868

884.800

13/9/2020

0

117.703

923.000

14/9/2020

0

130.273

972.500

15/9/2020

0

119.328

959.200

16/9/2020

0

244.251

1.350.100

17/9/2020

0

317.057

1.208.500

18/9/2020

0

110.816

1.324.400

19/9/2020

28.188

113.985

2.176.100

 

20/9/2020

46.902

111.141

2.466.200

 

21/9/2020

60.846

116.590

2.428.300

 

22/9/2020

57.151

205.575

1.808.700

 

23/9/2020

43.025

231.183

1.833.700

 

24/9/2020

60.733

339.833

1.892.900

 

25/9/2020

59.016

308.379

1.580.500

 

26/9/2020

60.255

288.317

1.419.400

 

27/9/2020

50.656

80.468

1.283.300

 

28/9/2020

59.241

187.516

1.151.600

 

29/9/2020

59.532

195.135

1.142.900

 

30/9/2020

55.844

197.450

1.158.895

 

Cả tháng

641.389

5.378.683

39.169.399

 


Xuất bản: 02/10/2020 02:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố