Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công cố báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

 

Chi tiết: Báo cáo tài chính năm 2023 - Sau kiểm toán

TAGS:
Xuất bản: 19/03/2024 01:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố