Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự, người được ủy quyền công bố thông tin của VNPD

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Thay đổi nhân sự được ủy quyền công bố thông tin của VNPD.

Nội dung chi tiết tại đường link: 182/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 06/02/2024 02:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố