Previous
Next

Đại hội cổ đông

Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của các ứng viên bầu bổ sung thành viênHĐQT, thành viên BKS Công tytại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam công bố Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Link SYLL và Cam kết của các ứng viên

TAGS:
Xuất bản: 13/04/2023 02:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố