Previous
Next

Đại hội cổ đông

Giấy Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020. Chi tiết như sau:


1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020
2. Địa điểm: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
3. Tài liệu Đại hội:

- Nội dung chương trình

- Quy chế tổ chức Đại hội

- Báo cáo tình hình thực hiện KH 9 tháng và kế hoạch Quý IV năm 2020

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) kèm SYLL nhân sự được đề cử

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) kèm SYLL nhân sự được đề cử

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 28/10/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Các vấn đề khác:
- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và đăng tải trên website: www.vnpd.com.vn
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

 

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ĐT: 024.22131579 - Fax: 024.35527987
Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Trân trọng thông báo./.

 

Xuất bản: 28/10/2020 02:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố