Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 05/2019 của toàn Công ty

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG THÁNG 5 NĂM 2019

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/5/2019

0

50.252

718.204

Nậm Má dừng sửa chữa kênh dự kiến đến 15/5/2019

2/5/2019

0

331.854

755.500

3/5/2019

0

412.694

1.317.500

4/5/2019

 

601.066

994.200

5/5/2019

0

548.101

995.900

6/5/2019

0

679.500

1.181.500

7/5/2019

0

662.286

1.173.000

8/5/2019

0

394.573

844.400

9/5/2019

0

224.618

876.200

10/5/2019

0

209.690

845.500

11/5/2019

0

315.467

790.100

12/5/2019

0

98.961

698.400

13/5/2019

0

262.339

1.015.700

14/5/2019

0

378.627

839.800

15/5/2019

14.085

455.648

1.053.800

Nậm má đưa vào phát điện thương mại 11h 10'

16/5/2019

25.294

490.274

1.126.600

 

17/5/2019

18.518

443.592

1.675.700

 

18/5/2019

15.466

405.852

1.177.300

 

19/5/2019

10.793

283.926

1.452.900

 

20/5/2019

10.951

377.292

1.219.200

 

21/5/2019

12.031

393.357

758.600

 

22/5/2019

29.520

236.959

602.800

 

23/5/2019

30.614

274.400

583.900

 

24/5/2019

28.563

283.618

477.700

 

25/5/2019

32.731

169.737

545.300

 

26/5/2019

24.430

18.089

715.700

 

27/5/2019

33.106

296.542

583.200

 

28/5/2019

30.946

377.415

622.300

 

29/5/2019

39.190

335.050

675.000

 

30/5/2019

38.721

224.485

765.100

 

31/5/2019

7.420

294.010

650.353

 

Cả tháng

402.379

10.530.274

27.731.357

 

Xuất bản: 06/06/2019 01:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố