Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 7/2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN 7/2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/7/2018

0

199.448

1.708.271

Nậm má dừng xử lý kênh do mưa lũ

2/7/2018

0

183.461

1.325.500

3/7/2018

0

241.331

1.872.900

4/7/2018

0

287.403

1.713.100

5/7/2018

0

187.841

1.799.300

6/7/2018

0

283.624

1.957.400

7/7/2018

31.910

341.864

2.035.900

 

8/7/2018

31.140

120.202

830.300

 

9/7/2018

24.559

249.358

1.050.000

 

10/7/2018

24.549

307.473

1.203.700

 

11/7/2018

29.753

310.940

1.307.600

 

12/7/2018

14.659

291.101

1.317.300

 

13/7/2018

28.753

227.662

1.433.500

 

14/7/2018

45.997

257.215

1.422.100

 

15/7/2018

50.479

101.531

1.131.100

 

16/7/2018

24.026

232.181

1.290.200

 

17/7/2018

31.198

224.849

1.882.400

 

18/7/2018

42.739

137.313

2.420.800

 

19/7/2018

36.799

328.267

2.109.800

 

20/7/2018

48.024

212.205

1.922.100

 

21/7/2018

44.309

264.775

1.746.000

 

22/7/2018

52.042

146.268

2.107.900

 

23/7/2018

46.015

253.112

2.287.900

 

24/7/2018

46.642

247.766

2.164.800

 

25/7/2018

40.630

135.906

2.414.400

 

26/7/2018

30.838

302.712

2.386.000

 

27/7/2018

29.786

223.939

2.298.600

 

28/7/2018

18.396

0

2.221.100

 

29/7/2018

18.022

67.816

2.076.200

 

30/7/2018

17.064

61.925

2.002.500

 

31/7/2018

44.273

108.038

2.243.861

 

Cả tháng

852.602

6.537.526

55.682.532

 

Xuất bản: 03/08/2018 09:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố